تیتر ۲۰

پروازهای فرانسه و پاکستان به ایران از سرگرفته شد‌

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از رفع تعلیق پروازهای فرانسه و پاکستان به ایران خبر داد.

کلیدواژه: