تیتر ۲۰

شرکت‌های دانش بنیان حوزه کشاورزی به صورت ویژه مورد حمایت قرار می‌گیرند

ساری - ایرنا - معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اظهار این که جهت‌گیری این معاونت تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کشاورزی است ، گفت : در حال حاضر به دلیل کمبود شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی ، فناوری‌های این حوزه نیز بسیار کم است و این دسته از شرکت‌...

کلیدواژه: