تیتر ۲۰

۲۰ منطقه آسیب پذیر در برابر حریق استان همدان شناسایی شد

همدان- ایرنا- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اظهار داشت: ۲۰ منطقه آسیب پذیر در برابر حریق این استان شناسایی و بلوک بندی شده و مراقبت از هر بلوک نیز به یک تیم حفاظتی واگذار شده است.

کلیدواژه: