تیتر ۲۰

کدام پروازهای خارجی برقرار است؟

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از رفع تعلیق پروازهای فرانسه و پاکستان به ایران خبر داد.

کلیدواژه: