تیتر ۲۰

بازدهی بورس در خرداد ماه اعلام شد

مهر نوشت: روند بازدهی بازار سرمایه همچنان پرنوسان است؛ اما بعد از دو ماه بازدهی منفی بازار در سال ۱۴۰۰، در خردادماه بازدهی مثبت شده و از ۷درصد منفی فروردین به ۲ درصد مثبت در ماه جاری رسیده است.

کلیدواژه: بورس