تیتر ۲۰

تلاش خودروساز چینی برای تولید وسایل نقلیه دارای فناوری سوخت متانول

رئیس شرکت جیلی اعلام کرد که این خودروساز چینی تلاش خود را برای ساخت وسایل نقلیه دارای فناوری سوخت متانول ادامه خواهد داد حتی اگر این تلاش بی نتیجه باشد.

کلیدواژه: چینی