تیتر ۲۰

روایت‌های دسته اول یک نویسنده ابن‌الوقت از جبهه مقابل داعش

جغرافیایی که نویسنده از جبهه مقاومت در کتاب «روزهای زخمی» به تصویر می‌کشد، جغرافیایی است گسترده که بر سر در آن ورود ممنوع برای کسی نزده‌اند.

کلیدواژه: داعش