تیتر ۲۰

نجات جان بازیکن نود ارومیه توسط پزشک چوکا

سرمربی تیم نود ارومیه گفت: پزشک تیم فوتبال چوکای تالش به موقع به سراغ بازیکن ما آمد و او را از خفگی نجات داد.

کلیدواژه: