تیتر ۲۰

نشانه‌ای امیدوار کننده از بهبودی اریکسن

ستاره دانمارکی که ایست قلبی‌اش در یورو 2020 همه را نگران کرد، نشانه‌ای امیدوار کننده از بازگشتش به زندگی عادی را بروز داده است.

کلیدواژه: