تیتر ۲۰

یک، دو، سه؛ این تیم ملی رنگی نیست (عکس)

تیم ملی ایرانِ مقطع فعلی را باید یکی از متحدترین تیم ملی های چند وقت بدانیم؛ تیمی که رنگ ها در آن نقشی ندارند.

کلیدواژه: عکس