تیتر ۲۰

پاسخ تند فرانسوی‌ها به کنایه ستاره بلژیکی

یک جمله کنایه آمیز از توماس مونیه ملی پوش بلژیکی باعث واکنش تند فرانسوی ها شد.

کلیدواژه: