تیتر ۲۰

کابینه جدید اسرائیل؛ ترس و امید در میان اسرائیلی‌ها/ افراطی‌ها نگران از دست دادن سرزمین

صدها یهودی متعصب به رهبری خاخام‌های خود در برابر دیوار غربی شهر قدیم قدس (اورشلیم) دعا کردند تا کابینه اسرائیل به یهودیان آسیب نرساند.

کلیدواژه: