تیتر ۲۰

ربیعی: ارقام مربوط به تامین کسری دولت از بورس دروغ است

سخنگوی دولت گفت: رقم‌ های اعلام شده درباره کسری دولت از بورس در مناظره‌ها جعل واقعیت است.

کلیدواژه: بورس دولت