تیتر ۲۰

لزوم توسعه عرضه برنج و شلتوک تولید داخل در بورس‌ کالا

پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تازه ترین پژوهش خود توصیه کرده اند سیاستگذار می‌تواند با «کاهش موانع واردات برنج»، «کنترل هزینه واردات برنج با اهرم‌هایی نظیر برجام»‌ و «افزایش تولید برنج در داخل کشور» تا حدی از نوسان شدید قیمت برنج د...

کلیدواژه: بورس