تیتر ۲۰

سطح مبارزه با ملخ صحرایی به ۱۹ هزار هکتار رسید

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: از آبان سال گذشته تاکنون در مجموع ۱۹ هزار هکتار عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی انجام شده است.

کلیدواژه: