تیتر ۲۰

گاهی یک رأی هم مؤثّر است

صفحه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در اینستاگرام نوشت: گاهی یک رأی هم مؤثّر است.

کلیدواژه: