تیتر ۲۰

پروازهای فرانسه و پاکستان پس از ۲ ماه تعلیق از سرگرفته شد

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از رفع تعلیق پروازهای فرانسه و پاکستان به ایران خبر داد و گفت: اکنون محدودیت پروازی به ۳۹ کشور همچنان وجود دارد.

کلیدواژه: