تیتر ۲۰

اعلام جزئیات قطعی برق امروز در پایتخت از ساعت ۱۴ تا ۲۲

شرکت توانیر جداول خاموشی شهر تهران را برای امروز منتشر کرد که بر این اساس برخی مناطق با ۲ ساعت خاموشی برق مواجه خواهند شد.

کلیدواژه: