تیتر ۲۰

چالش‌ کتابخانه‌های ملی در شرایط کرونایی

پنجمین نشست رؤسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو صبح امروز 25 خرداد به میزبانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با سخنرانی اشرف بروجردی برگزار شد.

کلیدواژه: کرونا