تیتر ۲۰

نامه عارف خطاب به مردم: برای آینده ایران رأی می دهم

امیدنامه نوشت: محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان در نامه ای به مردم ایران درباره انتخابات 1400 نوشت: برای آینده ایران رأی می دهم و حضور آگاهانه جوانان، زنان و همه ایرانیان را در پای صندوق های رای در روز 28 خرداد موجب پایداری و تداوم امنیت، یکپارچ...

کلیدواژه: