تیتر ۲۰

رقیب جریان اصلاحات از ابراهیم رئیسی هم عبور می کند /رقیب اصلاح طلبان پژواک صدای حسن عباسی و ادبیات سعید قاسمی در مناظره‌های تلویزیونی بود

محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: «جبهه اصلاحات» در آستانه‌ی تصمیمی راهبردی و تاریخی قرار گرفته است.

کلیدواژه: اصلاح طلبان