تیتر ۲۰

خرمشاد: مشارکت بالا به دولت انتخابی اقتدار بیشتری می‌دهد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مشارکت بالا در انتخابات، به دولتی که توسط مردم انتخاب می‌شود، درجهت پیشبرد کارها در داخل و خارج اقتدار بیشتری خواهد داد.

کلیدواژه: دولت