تیتر ۲۰

رشد اقتصادی امسال بیش از ۲درصد خواهد بود / ۳۰درصد مردم زیر خط فقر رفتند

مسعود خوانساری اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سال ۹۹ تورم به ۴۱ درصد رسیده است، فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و تعداد افراد زیر خط فقر از ۱۵ به ۳۰ درصد رسیده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری زیادی نمی‌شود و رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک که از س...

کلیدواژه: