تیتر ۲۰

خواص شگفت انگیز توت!

یادم می آید وقتی که نوجوان بودم در خانه پدربزرگم یک مشت توت از روی درخت جدا کردم و در دهانم ریختم. آیا شما هم چنین کاری کرده‌اید؟ مطمئن هستم دلیلش این نبوده که از مزایای بی‌شمار توت آگاه بوده‌اید! فقط به این دلیل بوده که خوش طعم بود، درست است؟

کلیدواژه: