تیتر ۲۰

رییسی اذعان کرد که تخصصی در اقتصاد ندارد / خروجی مناظره تایید برجام و FATF بود

علی شریعتی اظهار داشت: در مورد برجام و FATF همه اعلام کردند که مشکلی ندارند. گرچه بیشتر بحث‌های مطرح شده کلی‌گویی بود اما دست کم مشخص شد در کلام قبول داشتند که قهر کردن با دنیا و مذاکره نکردن به زبان دنیا سال‌ها برای ما هزینه داشته است.

کلیدواژه: برجام