تیتر ۲۰

جزییات پرداخت منابع نقدی هدفمندی یارانه‌ ها

مدیرعامل هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به پرداخت ۴۵۴میلیارد تومان به وزارت نیرو بابت تصفیه آب گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نان و خرید گندم اختصاص یافته است.

کلیدواژه: