تیتر ۲۰

واردات در مقابل صادرات باز هم دستخوش تغییرات شد

محمد لاهوتی با اشاره به توقف مجدد واردات در مقابل صادرات گفت: دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که یا ارز خود را برای واردات استفاده کنند یا آن را در سامانه نیما عرضه کنند لذا اجازه استفاده از ارز صادرات خود را برای واردات غیر یا واگذاری را ندارند.

کلیدواژه: