تیتر ۲۰

مهاجرت و به خطر افتادن امنیت ملی به علت فرونشست زمین

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرونشست زمین موجب گسترش مهاجرت افراد به دیگر مناطق و به خطر افتادن امنیت ملی می‌شود.

کلیدواژه: