تیتر ۲۰

اجرای ۹۰ درصد طرح‌های آبیاری نوین خراسان جنوبی در ۸ سال

بیرجند - ایرنا - اجرای طرح‌های آبیاری نوین در خراسان جنوبی با رشد جهشی همراه بوده به طوری که تاکنون بیش از ۳۱ هزار هکتار اراضی مستعد استان به این سامانه‌ها مجهز شده و ۹۰ درصد این میزان در هشت سال گذشته بوده است.

کلیدواژه: