تیتر ۲۰

کشف 90 دانه شاهدانه در لگوی بازی کودکان از مبدا اوکراین

سخنگوی گمرک گفت: همکاران امانات پستی گمرک، از یک بسته پستی که از مبدا اوکراین به کشورمان ارسال شده بود 90 دانه مخدر شاهدانه را کشف و ضبط کردند.

کلیدواژه: