تیتر ۲۰

اولین "همه بلیتها فروخته شد" بعد از آغاز کرونا

ورزشگاه پوشکاش آره نا با تمام ظرفیت خود میزبان دیدار تیم های پرتغال و مجارستان خواهد بود.

کلیدواژه: کرونا