تیتر ۲۰

ستاره ایرانی شارلوا در رادار تیمی در لوشامپیونه/ نانت فرانسه به دنبال جذب قلی زاده (عکس)

رسانه های فرانسوی از تمایل باشگاه نانت فرانسه به جذب علی قلی زاده وینگر ایرانی شارلوا بلژیک خبر دادند.

کلیدواژه: عکس