تیتر ۲۰

امیری خراسانی: بودجه فدراسیون روستایی و عشایری برای طرح‌های ملی و استانی جوابگو نیست

رئیس فدراسیون روستایی و عشایری گفت به غیر از نحوه توزیع، میزان بودجه فدراسیون ما برای طرح‌های ملی و استانی جوابگو نیست.

کلیدواژه: