تیتر ۲۰

شکست تلخ لیگ یکی های جام حذفی!

خیبر خرم آباد و ملوان حریفان یکدیگر در جام حذفی، دیدارهای روز گذشته خود را شکست خوردند.

کلیدواژه: جام حذفی