تیتر ۲۰

حل معمای ریزش بورس و فرار دژپسند از مسئولیت + فیلم

با ورود همتی به کارزار انتخابات ریاست جمهوری، انتقادها از عملکرد او پیرامون بازار سرمایه شدت گرفت. دژپسند نیز که به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت‌های وزارت اقتصاد در قبال بورس بود، به این انتقادات دامن زد. رفت و برگشت‌های همتی و دژپسند تنها از یک...

کلیدواژه: بورس