تیتر ۲۰

قیمت گوشی (محدوده ۱۰ میلیون تومان)

اقتصاد آنلاین – فائزه بهرامی: آنچه در زیر می‌آید قیمت انواع موبایل 9تا 10میلیونی در سطح بازار تهران است؛

کلیدواژه: