تیتر ۲۰

حضور برنس مد در شبکه ایران کالا

صنعت پوشاک در ایران بسیار پرونق است و همانند سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد و همان طور که می دانید پوشاک جز نیازهای اساسی افراد محسوب می شود اما این حوزه همانند صنعت های دیگر نیاز به دانش اختصاصی در این زمینه دارد و کارآفرینانی که با دانش از این حوز...

کلیدواژه: