تیتر ۲۰

خاموشی‌های تابستان قطعی است؟

برای افزایش ظرفیت سالانه‌ تولید برق به میزان حداقل ۵ تا ۷۰۰۰ مگاوات در هر سال بالغ بر ۳ تا ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز است.

کلیدواژه: