تیتر ۲۰

پیشنهاد وزارت راه به دولت؛ فوت راهداران حین خدمت شهادت قلمداد شود

معاون توسعه سازمان راهداری از ارائه طرحی به دولت خبر داد که در صورت تصویب فوت راهداران در حین خدمت به‌عنوان شهید راه خدمت قلمداد شوند.

کلیدواژه: دولت