تیتر ۲۰

نگاهی به کپی ضعیف "آنها" از فیلم‌های خارجی و غفلت از مؤلفه‌های بومی ژانر وحشت

قسمت دوم آنها نشان می‌دهد که فیلم از عناصر بومی ژانر سینمای وحشت استفاده سطحی کرده و نتوانسته محتوای داخلی را در جهت غنای خود به کار بگیرد. فقدان تولیدات قوی در سینمای وحشت ایران و عدم شناخت سبک سینمای ترسناک ایرانی فیلم‌های این ژانر را آسیب زده است.

کلیدواژه: