تیتر ۲۰

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون روستایی و عشایری برگزار شد/ افزایش 2 برابری بودجه فدراسیون

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون روستایی عشایری و بازی‌های بومی محلی با حضور 40 نفر (33 نفر به صورت وبینار و 7 نفر حضوری) برگزار شد.

کلیدواژه: