تیتر ۲۰

با پرداخت پول از سوی فدراسیون فوتبال؛ مشکل اسکوچیچ و صنعت نفت حل شد

فدراسیون فوتبال اعلام کرد که مشکل مالی به وجود آمده میان دراگان اسکوچیچ و باشگاه صنعت نفت آبادان با پرداخت پول از سوی این فدراسیون حل شد.

کلیدواژه: فوتبال