تیتر ۲۰

عنایتی در قله دوران مربیگری/ برد بزرگ آقای گل با چاشنی اعتراض و بازوبند کاپیتانی

حضور هوادار در صدر جدول رقابت های لیگ یک تنها یک اتفاق نیست. زحمات های زیادی برای آن کشیده شد و حرص و جوش های زیادی برای آن خورده شد. 

کلیدواژه: