تیتر ۲۰

ترکیب احتمالی آلمان و فرانسه برای نبرد حساس

نشریه کیکر بنابر سنت همیشگی ترکیب احتمالی آلمان و فرانسه برای بازی حساس امشب در این گروه را منتشر کرد.

کلیدواژه: