تیتر ۲۰

کودکان با سواد مالی دنیا را تغییر می دهند

آشنا کردن کودکان با موضوع‌های اقتصادی-اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. آنها باید یاد بگیرند چطور در جامعه کنار هم باشند و با کار گروهی برای ایجاد تغییرات مثبت تلاش کنند.

کلیدواژه: