تیتر ۲۰

تولید روزانه هزار دستگاه موتور +TU5

معاون تولید قطعات و مجموعه های ایران-خودرو'>ایران خودرو، گفت: طبق نقشه راه توسعه موتور و قوای محرکه، از سال آینده موتور TU5 از مدار تولید خارج و با موتور +TU5 جایگزین خواهد شد. خطوط موتورسازی ایران-خودرو'>ایران خودرو دارای ظرفیت تولید روزانه هزار دستگاه از این محصول است.

کلیدواژه: