تیتر ۲۰

توافق سران روسیه و مصر برای ازسرگیری پروازهای مسافربری

پوتین و السیسی توافق کردند که سازمان های ذیربط شاخص های عملی برای ازسرگیری پروازها با شهرهای هورگادا و شرم الشیخ را تعیین می کنند.

کلیدواژه: روسیه