تیتر ۲۰

دولت برای بهبود معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان تلاش کرد

تهران- ایرنا- رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت در شرایط سخت مالی تا جایی که امکان داشت، اقداماتی در قالب افزایش حقوق برای بهبود معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان انجام داده است.

کلیدواژه: دولت