تیتر ۲۰

بیانیۀ «کانون جهادگران جهادسازندگی» به مناسبت انتخابات

«کانون جهادگران جهادسازندگی» در سالروز تشکیل جهادسازندگی و به مناسبت انتخابات بیانیه‌ای صادر کرد.

کلیدواژه: انتخابات