تیتر ۲۰

شما نظر دهید / با پخش فوتبال در سینماها موافقید، چرا؟

در چند روز گذشته ماجرای پخش فوتبال در سالن‌های سینما داغ شده است. نظر شما در این باره چیست؟

کلیدواژه: سینما فوتبال